xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp cho các tỉnh phía Nam

Ngày 15-08-2022

Trong 5 ngày 11-15/8/2022, tại Trường cao đẳng nghề - thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp cho các tỉnh phía Nam, mỗi tỉnh tham dự 04 cán bộ, công chức. Hậu giang có cử 04 cán bộ tham dự trong đó có thành phố Ngã Bảy. Đến dự có ông Trần Quốc Huy, Vụ Trưởng, Vụ tổ chức cán bộ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đại diện lãnh đạo của các Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội và cán bộ, công chức tham dự lớp tập huấn các tỉnh phía Nam.

1660524935766_30789

Cán bộ, công chức ngành Lao động 19 tỉnh phía Nam tham dự lớp tập bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp

Hội nghị tập huấn tập trung vào các chuyên đề: Giới thiệu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn giáo dục nghề nghiệp và một số Luật khác có liên quan; Công tác thanh, kiểm tra trong giáo dục nghề nghiệp; Quản lý chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với tự chủ và trách nhiệm giải trình; Quản lý đào tạo, phát triển chương trình; Chuyển đổi số trong quản lý giáo dục nghề nghiệp; Gắn kết giữa giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động; Quản lý tài chính, tài sản trong giáo dục nghề nghiệp; ... Lớp bồi dưỡng đã dành nhiều thời gian để nghe ý kiến trao đổi của các địa phương trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.