xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

Ngày 14-07-2021

Sáng ngày 14/7/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì Hội nghị.

Tỉnh Hậu Giang bố trí điểm cầu cấp tỉnh và 08 điểm cầu cấp huyện; tại điểm cầu cấp tỉnh, Thường trực UBND tỉnh ủy nhiệm ông Hồng Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội dự Hội nghị, cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởrng đơn vị trực thuộc Sở; tại điểm cầu các địa phương có đại diện Thường trực UBND cấp huyện, lãnh đạo phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện, lãnh đạo UBND cấp xã.