xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Bổ sung 4 khoảng thời gian không được tính xét nâng bậc lương thường xuyên

Ngày 02-07-2021

Ngày 29/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã bổ sung 4 khoảng thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

(1) Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).

(2) Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

(3)Thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên thì tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.

(4) Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng sửa đổi, bổ sung những nội dung như: Phạm vi và đối tượng áp dụng; Thời gian được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên; Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên; Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên; Xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc…

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2021.

           (Xem nội dung Thông tư số 03/2021/TT-BNV  tại đây)

Lâm Thảo Nguyên


Đang online: 1
Hôm nay: 454
Đã truy cập: 374647
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.