xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Ngày 06-10-2022

Thực hiện Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022.

Ngày 06/10/2022, Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã tổ chức và khai mạc Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thanh tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư; thẩm tra, xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và công tác phòng, chống tham nhũng tại các Sở, ban, ngành và các Ban thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập; các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn, nội dung gồm các chuyên đề sau:

- Chuyên đề 1: Nghiệp vụ trong công tác thanh tra;

- Chuyên đề 2: Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Chuyên đề 3: Kỹ năng xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị và đơn phản ánh;

- Chuyên đề 4: Chia sẽ kinh nghiệm trong thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới;

- Chuyên đề 5: Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Tham gia lớp tập huấn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang đã cử 03 công chức tham dự; qua đây, nhằm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng đội ngũ công chức bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức chuyên môn cơ bản phù hợp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.

Nguyễn Thanh Tuấn


Đang online: 4
Hôm nay: 1830
Đã truy cập: 1710795
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.