xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

CTA: Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Ngày 26-07-2022

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-SLĐTBXH ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).