xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

CTA: Đi thăm, tặng quà cho Người có công với cách mạng trên địa bàn xã Trường Long A, huyện Châu Thành A

Ngày 26-07-2022

Căn cứ Giấy mời số 13/GM-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đi thăm, tặng quà cho Người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).