xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đang khẩn trương thực hiện đổi tên theo quy định

Ngày 16-08-2022

Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có ba cơ sở đào tạo lái xe ô tô được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập; các cơ sở hoạt động theo quy định, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín, chất lượng; luôn đồng hành cùng tỉnh trong việc đào tạo nguồn nhân lực.