xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Cấp chi phí hỗ trợ ban đầu cho 25 gia đình có con em đã xuất cảnh đi làm việc tại Nhật Bản

Ngày 30-05-2022

Chiều ngày 25/5/2022, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức cấp chi phí hỗ trợ ban đầu cho 25 gia đình có con đã xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc.

Một buổi cấp chi phí hỗ trợ cho gia đình có con em đã xuất cảnh đi làm việc tại thị trường Nhật Bản.

Thực hiện theo Nghị quyết số 23//2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Nghị quyết số 23), Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức cấp chi phí hỗ trợ ban đầu cho 25 gia đình có con em đã xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc. Trong đó, có 3 gia đình thuộc đối tượng I được cấp hỗ trợ chi phí ban đầu 15 triệu đồng, còn lại 22 gia đình được cấp hỗ trợ chi phí ban đầu 7,5 triệu đồng. Đây là lần cấp chi phí hỗ trợ ban đầu lần đầu tiên cho gia đình có con em đã xuất cảnh sang thị trường Nhật Bản làm việc trong năm 2022.

Theo Nghị quyết số 23, người lao động sẽ được hỗ trợ không hoàn lại một phần chi phí ban đầu làm hồ sơ (đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tiền ăn, chi phí đi lại; lệ phí làm hộ chiếu, lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp, lệ phí làm visa, chi phí khám sức khỏe) khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cụ thể: Người lao động là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo; hộ cận nghèo; thân nhân của người có công với cách mạng và hộ bị thu hồi đất nông nghiệp (nhóm đối tượng 1) được hỗ trợ tối đa không quá 15 triệu đồng. Người lao động thuộc các đối tượng còn lại (nhóm đối tượng 2) được cấp chi phí tối đa 7,5 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có 49 lao động đã xuất cảnh sang nước ngoài làm việc. Dự kiến trong tháng 6 tới đây sẽ có hơn 30 lao động tiếp tục xuất cảnh sang Nhật Bản và Đài Loan làm việc./.

Nguyễn Tiến Đạt