xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày 10-05-2021

Sáng ngày 07 tháng 5 năm 2021, tại Hội trường Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú đủ điều kiện xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng.