xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Chuẩn bị tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, việc làm năm 2023 và tuyên dương các tấm gương điển hình tiêu biểu về học nghề - lập nghiệp

Ngày 15-03-2023

Ngày 14 tháng 3 năm 2023 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội họp chuẩn bị tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, việc làm năm 2023 và tuyên dương các tấm gương điển hình tiêu biểu về học nghề - lập nghiệp. Chủ trì cuộc họp có ông Hồng Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Trường Cao đẳng Luật miền Nam và Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.