xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Vị Thủy

Ngày 24-10-2022

Theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 338/BLĐTBXH-TTr ngày 16 tháng 02 năm 2022 về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2022; với nội dung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em.

Bà Võ Thị Mỹ Trang, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 tỉnh Hậu Giang phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra

Ngày 24/10/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang đã tiến hành công bố Quyết định số 9739/QĐ-SLĐTXH ngày 17/10/2022, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Vị Thủy. Về phía Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang: Có bà Võ Thị Mỹ Trang, Giám đốc Sở, đại diện Lãnh đạo Thanh tra Sở và thành viên Đoàn thanh tra; Về phía UBND huyện Vị Thuỷ: Có ông Nguyễn Thanh Tươi, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo và công chức phụ trách lĩnh vực trẻ em của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Cụ thể thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2022; thời hạn thanh tra: 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Mục đích của việc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các chính sách hỗ trợ cho trẻ em và công tác phân công của các ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao để xem xét, đánh giá những mặt làm được và những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục từ đó đề ra những biện pháp phù hợp để thực hiện tốt hơn cho những năm tiếp theo.

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, bà Võ Thị Mỹ Trang, Giám đốc Sở yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng đề cương thanh tra không thanh tra nội dung không có trong đề cương yêu cầu báo cáo và nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật không gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở cũng yêu cầu đơn vị được thanh tra sắp xếp thời gian, bố trí nơi làm việc, phân công bộ phận phụ trách cung cấp hồ sơ cho thanh tra khi có yêu cầu./.

Nguyễn Thị Đậm


Đang online: 1
Hôm nay: 2008
Đã truy cập: 1710973
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.