xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Công văn số 1640/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày 26/10/2021 v/v báo cáo tình hình sử dụng lao động; tình hình tai nạn lao và công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

Ngày 29-10-2021

nội dung

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. File dinh kem.rar_20211029161046.rar

Đang online: 5
Hôm nay: 727
Đã truy cập: 1014331
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.