xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Ngày 25-02-2021

Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Theo đó, Danh mục bao gồm các nhóm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như: khai thác khoáng sản; cơ khí, luyện kim; hóa chất; vận tải; xây dựng giao thông và kho tàng bến bãi; điện; thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông; sản xuất xi măng; sành sứ, thủy tinh, nhựa tạp phẩm, giấy, gỗ; da giày, dệt may; nông nghiệp và lâm nghiệp (bao gồm trồng trọt, khai thác, chế biến nông, lâm sản, canhw nuôi - chế biến gia súc, gia cầm); thương mại; phát thanh, truyền hình; dự trữ quốc gia; y tế và dược; thủy lợi; cơ yếu; địa chất; xây dựng (xây lắp); vệ sinh môi trường; sản xuất gạch, gốm, sứ, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, vật liệu xây dựng; sản xuất thuốc lá; địa chính; khí tượng thủy văn; khoa học công nghệ; hang không; sản xuất, chế biến muối ăn; thể dục - thể thao, văn hóa thông tin; thương binh và xã hội; bánh kẹo, bia, rượu, nước giải khát; du lịch; ngân hàng; sản xuất giấy; thủy sản; dầu khí; chế biến thực phẩm; giáo dục - đào tạo; hải quan; sản xuất ô tô, xe máy; lưu trữ; tài nguyên môi trường; cao su.

Hằng năm, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, người sử dụng lao động chủ động rà soát, đánh giá Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo phương pháp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định để đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ và quản lý trong từng thời kỳ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021.

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các Quyết định, Thông tư sau hết hiệu lực thi hành: Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13 tháng 10 năm 1995;  Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30 tháng 7 năm 1996; Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26 tháng 12 năm 1996; Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03 tháng 3 năm 1999; Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2000; Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2003; Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012; Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Thời gian người lao động làm các nghề, công việc ban hành kèm theo các Quyết định, Thông tư bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 vẫn được tính là thời gian làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cho đến ngày Thông tư này có hiệu lực.

Nội dung Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được đăng tải trên Website sldtbxh.haugiang.gov.vn./.  

Nguyễn Minh Chương


Đang online: 1
Hôm nay: 504
Đã truy cập: 374697
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.