xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Hậu Giang tổ chức Tập huấn Cập nhật và xử lý thông tin Cầu lao động năm 2020

Ngày 14-08-2020

Thực hiện Kế hoạch số 481/KH-SLĐTBXH ngày 13/3/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ngày 13 tháng 8 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức Tập huấn Cập nhật và xử lý thông tin Cầu lao động năm 2020.

Description: C:\Users\Admin\Desktop\tập huấn cầu.jpg

Ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hậu Giang phát biểu tại buổi tập huấn

Tham dự có ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm và gần 20 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ phòng LĐTB&XH các huyện, thị xã và thành phố cùng các điều tra viên trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra thu thập, cập nhật thông tin thị trường lao động. Đồng thời ông cũng lưu ý các đơn vị quan tâm thu thập chính xác thông tin các tiêu chí điều tra trong phiếu ghi chép thông tin Cầu lao động năm 2020; đặc biệt cập nhật chính xác, đầy đủ số lao động làm việc trong DN/HTX chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật và nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. Kết quả điều tra Cầu lao động hàng năm là cơ sở để định hướng đào tạo và bố trí hợp lý nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi tập huấn các điều tra viên được hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, phương pháp ghi chép, cập nhật thông tin biến động Cầu lao động theo đúng Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, điều tra viên cần ghi chép thông tin của các DN mới phát sinh và cập nhật biến động thông tin lao động của các doanh  nghiệp đã có thông tin vào phiếu. Ngoài những nội dung chính các điều tra viên còn được làm bài tập thực hành, hướng dẫn làm báo cáo đồng thời trao đổi về các tình huống, kinh nghiệm, những khó khăn trong quá trình rà soát và ghi chép cập nhật thông tin tại doanh nghiệp.

Cuộc tập huấn diễn ra trong 01 ngày, các điều tra viên tham dự rất nghiêm túc và 100% đều hoàn thành các bài tập tình huống.

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang sẽ triển khai thu thập thông tin của khoảng 1500 doanh nghiệp, hợp tác xã phi nông nghiệp. Công tác điều tra diễn ra trong vòng 01 tháng và sẽ kết thúc vào ngày 15/9/2020./.

Nguyễn Thế Long