xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Hậu Giang tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020

Ngày 11-09-2020

 

Ngày 7/9/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên Ban điều hành hệ thống bảo vệ trẻ em cấp huyện, Ban bảo vệ trẻ em cấp xã năm 2020.