xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Hiệu quả của Mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng trong thời gian qua

Ngày 02-06-2021

Qua hơn 6 tháng hoạt động, các điểm tư vấn bước đầu đã phát huy hiệu quả trong việc thực hiện tốt công tác tư vấn các chính sách về cai nghiện ma túy, sau cai nghiện, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện trên địa bàn tỉnh và dần đã trở thành địa chỉ quen thuộc của người nghiện ma túy địa phương và các xã lân cận lui tới để được tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ.

Từ tháng 12 năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã thành lập và duy trì 04 điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng (gọi tắt là điểm tư vấn) tại các trạm y tế cấp xã với 46 thành viên. Trong 6 tháng đầu năm các điểm tư vấn đã tổ chức tiếp cận tư vấn, tuyên truyền trực tiếp các chính sách cai nghiện cho 45 trường hợp (23 người nghiện, 22 người nghi nghiện); vận động 04 đối tượng đăng ký cai tự nguyện; tư vấn, giới thiệu việc làm 05 trường hợp sau cai nghiện trở về địa phương ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm tư vấn rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các ngành chức năng trong việc tiếp cận đối tượng nghiện ma túy để có những biện pháp điều trị nghiện kịp thời; thường xuyên phối hợp theo dõi, cảm hóa người nghiện tại địa phương nhằm tránh sự lôi kéo, dụ dỗ tái nghiện. 

            Qua thống kê của các ngành chức năng, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 1.707 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, các đối tượng nghiện phần lớn là sử dụng ma túy đá, đáng chú ý là số lượng người nghiện ngày càng trẻ hóa. Bên cạnh đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có Cơ sở cai nghiện ma túy, số lượng người nghiện cần điều trị phải gửi vào các cơ sở Cai nghiện của thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận, nhưng các cơ sở này cũng đang trong tình trạng quá tải. Do vậy, việc tiếp tục duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm tư vấn rất cần thiết. Qua thực tế, hoạt động của các điểm tư vấn đã và đang góp phần tạo chuyển biến về nhận thức của người nghiện, gia đình hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy để có những biện pháp quản lý con cái, điều chỉnh hành vi bản thân; cộng đồng giảm bớt sự kỳ thị với người nghiện./.

           Nguyễn Văn Đoàn


Đang online: 8
Hôm nay: 547
Đã truy cập: 1707554
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.