xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Hỗ trợ người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 08-03-2023

                             

Ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,

Phó Trưởng ban Quản lý Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh thăm hỏi thương binh

Võ Hoàng Nhơn

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức, cách làm phong phú như: xây dựng Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp, phong trào phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh nặng, thân nhân liệt sĩ già yếu, neo đơn, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, hỗ trợ người có công khi gặp ốm đau hay khó khăn trong cuộc sống... Ngày 08 tháng 3 năm 2023, ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Quản lý Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Hậu Giang đến thăm và hỗ trợ 10 triệu đồng, từ Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh cho ông Võ Hoàng Nhơn, sinh năm 1952; nơi thường trú: ấp 01, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 44%, hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông đang mắc bệnh hiểm nghèo, kinh tế hiện nay chỉ phụ thuộc vào mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng của ông.

Nhân dịp này, ông Trần Thanh Liêm ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện hoàn cảnh gia đình, chia sẻ với những khó khăn của thương binh Võ Hoàng Nhơn và mong muốn gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống./.

Lý Nhựt Trường