xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Hội nghị gặp gỡ, trao đổi và thông tin về các chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng

Ngày 23-07-2020

Từ ngỳ 14 đến ngày 17 tháng 7 năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi và thông tin về các chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng tại xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp và xã Phú Tân huyện Châu Thành.