xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 04-08-2022

Sáng ngày 03/8/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Chủ trì Hội nghị: Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội; tham dự Hội nghị còn có đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đại diện lãnh đạo và chuyên môn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã và thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Quang cảnh Hội nghị.

Nhằm  triển khai sâu rộng và thực hiện hiệu quả Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan; đồng thời tạo điều kiện để cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tổ chức thực hiện và các doanh nghiệp có một diễn đàn để trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai một số nội dung trọng tâm như: Nội dung cần lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện Bảo hiểm xã hội; cập nhật quy định mới về chính sách Bảo hiểm xã hội năm 2022.

          Tại Hội nghị, đại biểu có ý kiến thảo luận một số nội dung về lập hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, được nghe một số ý kiến về khó khăn vướng mắc liên quan: Hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản; một số nội dung về thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, việc chi trả chế độ bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động, mượn hồ sơ tư pháp đi làm, ... Các nội dung đã được đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh ghi nhận, giải đáp.

          Hội nghị kết thúc rất thành công, những nội dung được triển khai góp phần tích cực cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hiểu, nắm rõ và triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

Trịnh Hồng Khởi