xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Hội thi Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non về Luật trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em

Ngày 09-07-2021

Nhằm truyền tải những thông điệp của trẻ em, kêu gọi toàn xã hội chung tay bảo vệ, chăm sóc, tạo môi trường học tập, vui chơi và sinh sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã phối hợp với Thị đoàn và phòng Giáo dục – Đào tạo tổ chức Hội thi Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non về Luật trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em thị xã Long Mỹ năm 2021.