xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Họp thương thảo và ký hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an có Thẻ học nghề năm 2022

Ngày 05-07-2022

Để hỗ trợ cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an tham gia học nghề tạo việc làm, chiều ngày 04 tháng 7 năm 2022 tại Phòng họp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội diễn ra cuộc họp thương thảo hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an có Thẻ học nghề năm 2022 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với Trung tâm Dạy nghề, Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hậu Giang và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo và Sát hạch lái xe thành phố Vị Thanh.