xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Ngày 07-05-2020

Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn việc đăng ký sử dụng tài khoản; thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký, thay đổi hồ sơ pháp lý; phong tỏa, tất toán tài khoản; đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản; lãi tiền gửi và phí dịch vụ thanh toán cho các đơn vị, tổ chức mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Đối với các đơn vị, tổ chức thực hiện lập và gửi hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản; đăng ký thay đổi mẫu dấu, chữ ký; đăng ký sử dụng bổ sung tài khoản; thay đổi hồ sơ pháp lý về đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước gửi qua dịch vụ công “Đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN”  trừ những đơn vị chưa thực hiện triển khai phương thức điện tử thì trực tiếp đến KBNN nơi đơn vị, tổ chức đăng ký và sử dụng tài khoản giao dịch.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ giao dịch lập 02 liên Phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản (Ký hiệu 03/MTK) và gửi đơn vị, tổ chức đăng ký sử dụng tài khoản 01 liên; chuyển 01 liên cùng hồ sơ tiếp nhận đến Kế toán trưởng hoặc người được Kế toán trưởng ủy quyền xử lý…

Thông tư cũng nêu rõ: Kho bạc Nhà nước không hoàn trả lại khoản phí dịch vụ thanh toán đã thu trong trường hợp đơn vị, tổ chức yêu cầu hủy bỏ dịch vụ thanh toán hoặc dịch vụ thanh toán không thực hiện được vì những sai sót, sự cố không phải do lỗi của Kho bạc Nhà nước gây ra. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước không được tự ý khấu trừ số tiền thanh toán của đơn vị, tổ chức để thu phí dịch vụ thanh toán,...

          Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/5/2020 và thay thế Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/05/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS).

Nguyễn Duy Tâm


Đang online: 1
Hôm nay: 690
Đã truy cập: 60491
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.