xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Huyện Châu Thành A tập huấn trực tuyến Cập nhật và xử lý thông tin Cung - Cầu lao động năm 2021

Ngày 30-06-2021

Chiều 28/6/2021, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành A phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang tổ chức tập huấn trực tuyến Cập nhật và xử lý thông tin Cung - Cầu lao động năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành A. Tham dự tập huấn tại điểm cầu UBND huyện Châu Thành A có đại diện Trung tâm dịch vụ việc  làm tỉnh (làm báo cáo viên), lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện. Tại điểm cầu 09 xã, thị trấn có đại diện lãnh đạo, công chức phụ trách Thương binh - Xã hội cùng gần 150 điều tra viên của các xã, thị trấn tham gia công tác cập nhật thông tin Cung, Cầu năm 2021.