xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Kế hoạch tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng

Ngày 18-11-2020

Ngày 20 tháng 10 năm 2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1251/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng.

Ảnh minh họa

Theo đó, Kế hoạch tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng (giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020) tập trung vào một số nội dung cơ bản như sau:

- Đánh giá kết quả đạt được trong việc công nhận người có công với cách mạng, trong đó tập trung vào các nội dung: tình hình thực hiện thủ tục hồ sơ tại các cơ quan đơn vị (như: tình hình thực hiện công tác xác nhận ở cấp xã, cấp huyện...); thực hiện các văn bản hướng dẫn từ Trung ương đến địa phương (công tác tuyên truyền, phổ biến; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện xác nhận; công tác bố trí nguồn nhân lực thực hiện...), tác động của việc công nhận người có công với cách mạng đến sự phát triển, ổn định tình hình chính trị, kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Đánh giá toàn diện các quy định về điều kiện, căn cứ xác nhận và thủ tục hồ sơ công nhận người có công với cách mạng. Thông qua đó, nêu rõ những bất cập, hạn chế trong quá trình công nhận người có công với cách mạng, đồng thời phân tích rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, bất cập; xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn công nhận người có công với cách mạng.

- Đề xuất, kiến nghị hướng sửa đổi nhằm hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Lý Nhựt Trường


Đang online: 1
Hôm nay: 1422
Đã truy cập: 385866
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.