xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Kết quả kiểm tra, giám sát cấp phát tiền trợ cấp thường xuyên, trợ cấp quà tết cho đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngày 13-02-2023

Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 11438/QĐ-SLĐTBXH về việc thành lập Tổ kiểm tra, giám sát cấp phát tiền trợ cấp thường xuyên, trợ cấp quà tết cho đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cán bộ đang thực hiện cấp phát quà Tết tại UBND xã Lương Nghĩa

Qua kiểm tra, giám sát thực tế tại 8/8 đơn vị trên địa bàn tỉnh, với 15 xã, phường, thị trấn có niêm yết, công khai danh sách quà tết của tất cả các nhóm đối tượng được phòng LĐTBXH lập danh sách và triển khai đến các xã, phường, thị trấn. Đến thời điểm hiện nay các đối tượng đã được nhận tiền quà Tết cụ thể, như sau:

- Chính sách Người có công:

+ Kinh phí TW: số lượng 13.117 đối tượng, đã cấp 13.048 đối tượng. Đạt tỷ lệ 98,95%, số đối tượng chưa cấp 69.

+ Kinh phí ĐP: số lượng 15.252 đối tượng, đã cấp 15.153 đối tượng. Đạt tỷ lệ 98,70%, số đối tượng chưa cấp 99.

- Bảo trợ xã hội: số lượng 31.061 đối tượng, đã cấp 30.912 đối tượng. Đạt tỷ lệ 99,04%, số đối tượng chưa cấp 149.

- Hộ nghèo: số lượng 12.716 hộ, đã cấp 12.699 hộ. Đạt tỷ lệ 99,72%, số hộ chưa cấp 17.

Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh còn khoảng 334 đối tượng (NCC, BTXH, HN) chưa nhận tiền quà Tết. Nguyên nhân, do thời gian cấp phát quà cận kề ngày Tết, một số đối tượng đã mất, một số đối tượng còn lại do không có mặt tại địa phương,....

Hiện nay, nhân viên Bưu Điện đang rà soát lại các đối tượng chưa nhận tiền quà tết để tiếp tục thực hiện cấp phát./.

Trần Văn Hát