xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Kết quả thanh tra về công tác quản lý; thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

Ngày 10-04-2020

Thực hiện Quyết định số 124/QĐ.SLĐTBXH ngày 10/4/2017 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang. Đoàn Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang tiến hành thanh tra về công tác quản lý; thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

Nhằm đánh giá được thực trạng việc chấp hành chính sách pháp luật về công tác quản lý, sử dụng kinh phí và thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng; tăng cường và nâng cao trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành và giúp địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác người có công; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; quyền và lợi ích hợp pháp của người có công.

Trên cơ sở đó, Đoàn thanh tra đã làm việc với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị, cá nhân có liên quan trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, từ ngày 18/4/2017 đến hết ngày 17/5/2017. Đoàn thanh tra ghi nhận những mặt làm được, hạn chế, thiếu sót tại Phòng như sau:

1. Những mặt làm được:

- Thực hiện, triển khai đầy đủ các văn bản của cơ quan cấp trên; tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 9/3/2016 về việc thành lập ban chỉ đạo xác nhận Người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

- Mở sổ sách đầy đủ theo quy định, quản lý trên phần mềm người có công; ký hợp đồng trách nhiệm với UBND cấp xã trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn theo mẫu C74-HD/LĐTBXH Quyết định số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/3/2007.

- Thực hiện đúng quy trình cấp phát tiền trợ cấp hàng tháng: từ ngày 01 đến ngày 07 hàng tháng cấp tiền cho xã, thị trấn; từ ngày 08 đến ngày 15 tiến hành cấp phát tiền đến tay đối tượng thụ hưởng; từ ngày 16 đến ngày 25 cán bộ thương binh cấp xã quyết toán với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Phụng Hiệp.

2. Những mặt hạn chế, thiếu sót

- Chưa đối chiếu và ký xác nhận sổ sách với cấp xã theo quy định.

- Lập dự toán chưa xác với tình hình thực tế dẫn đến số dư dự toán cuối năm còn cao.

- Chưa cập nhật kịp thời thông tin, thiếu kiểm tra, rà soát về tình hình thân nhân liệt sĩ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh mức trợ cấp cho thân nhân liệt sĩ đúng theo quy định hiện hành. Từ đó, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Phụng Hiệp đã lập danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi cho thân nhân người có công với cách mạng sai quy định.

Từ những nhận định trên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang ban hành kết luận số 10/KL.SLĐTBXH ngày 30/6/2017 yêu cầu Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Phụng Hiệp và các đơn vị, cá nhân có liên quan khắc phục những hạn chế, thiếu sót và nghiêm túc thực hiện các kiến nghị trong kết luận thanh tra./.

                                                                                            Thanh Tuấn


Đang online: 3
Hôm nay: 425
Đã truy cập: 374618
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.