xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Ngày hội Thanh niên Hiến máu tình nguyện Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023)

Ngày 16-03-2023

Thực hiện kế hoạch số 21-KH/ĐTNK ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Ban thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang. Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 03 năm 2023, đoàn viên Chi đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang, tham gia hiến máu tình nguyện tại Khu di tích Chiến thắng chương thiện tỉnh Hậu Giang.