xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang

Ngày 15-12-2021

Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang, với các nội dung như sau:

  1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-SKHĐT ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang.

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-SKHĐT ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang.

  1. Nội dung phê duyệt hồ sơ mời thầu

- Nội dung HSMT gói thầu thi công xây dựng thuộc công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang theo thông báo mời thầu (TBMT) số 20211056462-00.

- Việc đăng tải TBMT và phát hành HSMT được thực hiện theo hướng dẫn trên Hệ thống.

-  Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) theo TBMT qua mạng.

- Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT lên Hệ thống.

- Đánh giá HSDT theo tiêu chuẩn đánh giá nêu trong HSMT được phát hành trên Hệ thống. Trong quá trình xét thầu, đơn vị tư vấn không được bỏ bớt, bổ sung hoặc thay đổi bất kỳ nội dung nào của tiêu chuẩn đánh giá nêu trong HSMT. Đơn vị tư vấn phải chịu về sự thống nhất giữa nội dung HSMT trên Hệ thống và bản HSMT mà Chủ đầu tư phê duyệt.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Quyet dinh phe duyệt HSMT.pdf_20211215025709.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 754
Đã truy cập: 1014358
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.