xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện phóng sự tuyên truyền các chính sách pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN), các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, công tác phòng ngừa TNLĐ, BNN trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021

Ngày 15-12-2021

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện phóng sự tuyên truyền các chính sách pháp luật về bảo hiểm TNLĐ, BNN, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, công tác phòng ngừa TNLĐ, BNN trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SLĐTBXH ngày       tháng      năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang)

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Việt Nam đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thực hiện phóng sự tuyên truyền các chính sách pháp luật về bảo hiểm TNLĐ, BNN, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, công tác phòng ngừa TNLĐ, BNN trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021

80.000.000

Từ nguồn kinh phí quản lý bảo hiểm TNLĐ, BNN năm 2020 được phê duyệt chuyển sang năm 2021 theo Công văn số 492/ATLĐ-KHTC ngày 06/10/2021 của Cục An toàn lao động

Chỉ định thầu

Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 03/11/2021

Trọn

gói

Từ ngày 04/11/2021 đến ngày 15/12/2021

 Tổng cộng

80.000.000

 

 

 

 

 

(Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng)    

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QD P. duyet KHLCNT thuc hien phong su ve BH TNLD-Benh NN.pdf_20211215030036.pdf

Đang online: 7
Hôm nay: 837
Đã truy cập: 1014440
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.