xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình: Nâng cấp vỏ mộ và xây dựng bia ghi tên liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Ngã Bảy

Ngày 14-12-2021

Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình: Nâng cấp vỏ mộ và xây dựng bia ghi tên liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Ngã Bảy do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Tư vấn tổng hợp ABC lập với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp vỏ mộ và xây dựng bia ghi tên liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Ngã Bảy.

2. Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang.

3. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Tư vấn tổng hợp ABC.

4. Địa điểm xây dựng: Thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

5. Hình thức đầu tư: Cải tạo, xây dựng mới.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: (Đính kèm quyển nhiệm vụ thiết kế xây dựng do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Tư vấn tổng hợp ABC lập).

7. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 7.300 m2. 

8. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

9. Phương án xây dựng: Đầu tư xây dựng, nâng cấp vỏ mộ và xây dựng bia ghi tên liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Ngã Bảy.

10. Tổng mức đầu tư: 1.849.374.000 đồng (Một tỷ tám trăm bốn mươi chín triệu ba trăm bảy mươi bốn nghìn đồng).

11. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương (Kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng về công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ năm 2021).

12. Hình thức quản lý công trình: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý công trình.

13. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

14. Tổ chức thực hiện: Theo quy định hiện hành.

Điều 2. Kết luận: Nhiệm vụ thiết kế xây dựng được duyệt là cơ sở để triển khai thực hiện.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QĐ phê duyệt NVTK - NTLS Nga 7.pdf_20211214211306.pdf

Đang online: 4
Hôm nay: 708
Đã truy cập: 1014312
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.