xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Quy định Tiêu chí đánh giá công tác dân vận tại các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 29-07-2022

Ngày 22 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1329/QĐ-UBND về ban hành Quy định Tiêu chí đánh giá công tác dân vận tại các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Quy định bao gồm 10 Điều. Theo đó, tại Điều 2: Mục đích đánh giá, phân loại được quy định như sau:

(1). Việc đánh giá, phân loại hàng năm về công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp nhằm xem xét toàn diện các hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa bàn theo quy định. Trên cơ sở đánh giá nhằm phát huy các nhân tố tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo động lực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp.

(2). Thực hiện tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp sẽ tạo ra động lực mới trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo, phấn đấu đưa Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững.

(3). Kết quả đánh giá, xếp loại thực hiện công tác dân vận là một trong những cơ sở để xem xét, đánh giá thi đua của các cơ quan, địa phương, đơn vị vào dịp tổng kết các khối thi đua tại các cơ quan, địa phương, đơn vị; kết quả thực hiện công tác dân vận được đánh giá, xếp loại đạt loại hoàn thành tốt mới đủ điều kiện, tiêu chí đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Ngoài ra, tại Điều 4: Tiêu chí đánh giá công tác dân vận quy định như sau:

(1). Công tác tổ chức, hoạt động của Tổ thực hiện công tác dân vận chính quyền và Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (10 điểm);

(2). Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (90 điểm);

(3). Điểm thưởng: Tối đa (03 điểm)

(4). Điểm trừ: Tối đa (03 điểm)./.

Đoàn Diễm Thì

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. dan van QD ban hanh tieu chi DVCQ (1).pdf_20220802215935.pdf

Đang online: 5
Hôm nay: 616
Đã truy cập: 1082478
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.