xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Quy định mức hỗ trợ, trợ cấp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mức chi chúc thọ, mừng thọ năm 2022

Ngày 11-01-2022

Ngày 10 tháng 01 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 20/UBND-NCTH quy định mức hỗ trợ, trợ cấp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mức chi chúc thọ, mừng thọ năm 2022.

Theo đó, Công văn quy định mức hỗ trợ, trợ cấp quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần đối với đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, mức chúc thọ người cao tuổi, hỗ trợ các trường, trung tâm, cơ sở trợ giúp xã hội trong và ngoài Tỉnh năm 2022, cụ thể như sau:

- Đối tượng bảo trợ xã hội, mức hỗ trợ 500.000 đồng/đối tượng.

- Đối tượng hộ nghèo (số hộ nghèo đầu năm 2022, không bao gồm hộ nghèo bỏ địa phương và hộ cô đơn chết). Mức hỗ trợ 500.000 đồng/hộ.

- Chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi năm 2022 mức chi là 300.000 đồng/người.

- Hỗ trợ Nhà Nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai Vị Thanh, Nhà Nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ (Châu Thành A), Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Công tác xã hội Thành phố Cần Thơ, Cơ sở Cai nghiện ma túy Thành phố Cần Thơ; Cơ sở Giáo dục Cồn Cát (Sóc Trăng), Trường Giáo dưỡng số 5 (Long An), Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Biên Hòa, Đồng Nai). Mức 5.000.000 đồng/đơn vị; 10.000.000 đồng đối với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

- Mức 1.500.000 đồng/đơn vị: Đoàn tỉnh thăm Trường, cơ sở trợ giúp xã hội trong và ngoài tỉnh.

Trường hợp hộ nghèo có thành viên của hộ đang hưởng trợ cấp người có công hằng tháng và trợ cấp xã hội hằng tháng, thì được hưởng đồng thời 03 suất trợ cấp (suất cho hộ nghèo, suất cho thành viên đang hưởng trợ cấp người có công hằng tháng và suất cho thành viên đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng).

Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí đã giao đầu năm cho các huyện, thị xã, thành phố.

(Đính kèm Công văn số 20/UBND-NCTH của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Nguyễn Thị Kiều Mai


Đang online: 4
Hôm nay: 699
Đã truy cập: 1014303
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.