xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí

Ngày 04-08-2022

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2022 quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư là người sử dụng lao động là tổ chức, cá nhân sử dụng lao động hoạt động trong các lĩnh vực: quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình dầu khí trên đất liền; người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí tại các cơ sở sản xuất của người sử dụng lao động. Thông tư này không áp dụng đối với người lao động gián tiếp làm việc tại các cơ sở sản xuất của người sử dụng lao động quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Thông tư này quy định thời giờ làm việc, nghỉ trong giờ làm việc và nghỉ chuyển phiên của người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí làm việc theo ca và phiên làm việc, cụ thể như sau:

(1) Ca làm việc không quá 12 giờ trong 01 ngày. Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút.

(2) Phiên làm việc tối đa là 07 ngày. Sau mỗi phiên làm việc, người lao động làm việc theo phiên được bố trí nghỉ liên tục với số ngày nghỉ bằng với số ngày làm việc trong phiên làm việc trước đó.

Quy định về làm thêm giờ: Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài ca làm việc hoặc phiên làm việc quy định tại Điều 4 Thông tư này; Bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày, số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm; Việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và tuân thủ quy định tại Điều 59 và Điều 62 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; Việc tổ chức làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt tuân thủ quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động.

Thông tư quy định về nghỉ chuyển ca; nghỉ lễ, tết; nghỉ hàng năm; nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương tuân thủ quy định của Bộ luật Lao động.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định cụ thể ca làm việc và phiên làm việc của người lao động trong Nội quy lao động và thông báo cho người lao động trước khi đến làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2022./.

Nguyễn Minh Chương


Đang online: 4
Hôm nay: 828
Đã truy cập: 1082689
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.