xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới

Ngày 11-01-2022

Ngày 28/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới.

Nghị định gồm 04 Chương và 23 Điều quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới. Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực bình đẳng giới không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

Theo đó, Nghị định quy định mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm khác nhau trong lĩnh vực bình đẳng giới, mức phạt tối thiểu đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới đối với cá nhân là 500 ngàn đồng và tối đa là 30 triệu đồng, cụ thể:

- Phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi ép buộc hoặc cản trở người khác lựa chọn môn học, ngành, nghề học tập, đào tạo vì lý do giới tính.

- Phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với hành vi: Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp vì định kiến giới; xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhằm cản trở việc bổ nhiệm người vào vị trí quản lý, lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vì định kiến giới.

- Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng hành vi xúi giục, lôi kéo người khác chỉ bỏ phiếu cho người thuộc một giới tính nhất định khi bầu cử vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị và phạt từ 7 - 10 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện việc bổ nhiệm người vào vị trí quản lý, lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vì định kiến giới.

- Trong lĩnh vực bình đẳng giới liên quan đến gia đình, đối với hành vi đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng.

- Phạt tiền từ 5 - 7 triệu đồng đối với hành vi áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên trong gia đình thuộc một giới nhất định.

- Hành vi dùng vũ lực nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính bị phạt từ 7 - 10 triệu đồng.

- Mức phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng áp dụng đối với hành vi: Phân biệt đối xử về giới trong bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; phân biệt đối xử về giới trong phân công công việc dẫn đến chênh lệch về thu nhập; từ chối tuyển dụng hoặc tuyển dụng hạn chế người lao động thuộc một giới tính nhất định.

- Mức phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng áp dụng đối với hành vi đặt ra và thực hiện các quy định, quy chế có sự phân biệt đối xử về giới.

Mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bìn đẳng giới. Trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm hành chính như cá nhân thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 thay thế Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.

Nguyễn Thị Kiều Mai


Đang online: 4
Hôm nay: 753
Đã truy cập: 1014357
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.