xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày 09-02-2022

Ngày 17/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, đối tượng xử phạt, việc thi hành các hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đối tượng áp dụng theo Nghị định này là: (1) Người sử dụng lao động, người lao động và các cá nhân, tổ chức khác có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; (2) Người có thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản; (3) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xử phạt và thi hành các hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hâu quả.

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt theo hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền (mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân); căn cứ tính chất, mức độ của hành vi vi phạm có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/01/2022 và thay thế Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nguyễn Thanh Tuấn


Đang online: 3
Hôm nay: 31
Đã truy cập: 1725167
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.