xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác quản lý, chăm sóc đối tượng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang

Ngày 14-12-2021

 

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua máy phát điện phục vụ công tác quản lý, chăm sóc đối tượng tại Trung tâm.

463.700.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ (Kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác)

Chào hàng cạnh tranh thông  thường qua mạng

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý II Năm 2021

Trọn gói

30 ngày

1.1

Tư vấn lập HSMT, phân tích đánh giá HS DT

2.000.000

Kinh phí thực hiện tự chủ (Kinh phí hoạt động được giao từ đầu năm của Trung tâm).

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý II Năm 2021

Trọn gói

30 ngày

1.2

Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu.

2.000.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý II Năm 2021

Trọn gói

30 ngày

2

Mua kệ treo tường phục vụ công tác quản lý, chăm sóc đối tượng tại Trung tâm.

120.000.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ (Kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác)

Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng

Rút gọn

Quý II Năm 2021

Trọn gói

30 ngày

2.1

Tư vấn lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT.

2.000.000

Kinh phí thực hiện tự chủ (Kinh phí hoạt động được giao từ đầu năm của Trung tâm).

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý II Năm 2021

Trọn gói

30 ngày

2.2

Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu.

2.000.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý II Năm 2021

Trọn gói

30 ngày

Tổng giá gói thầu:

591.700.000

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ: Năm trăm chín mươi mốt triệu bảy trăm nghìn đồng


Đang online: 5
Hôm nay: 959
Đã truy cập: 1014562
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.