xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục phòng, chống tệ nạn xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức cơ bản về tư vấn điều trị nghiện ma túy năm 2020.

Ngày 01-09-2020

Thực hiện Công văn số 311/PCTNXH-CSCNMT ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội về việc tổ chức tập huấn kiến thức về tư vấn điều trị nghiện ma túy. Trong 04 ngày, từ ngày 25/8 đến ngày 28/8/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục phòng, chống tệ nạn xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức cơ bản về tư vấn điều trị nghiện ma túy năm 2020 cho các đại biểu là chuyên viên phụ trách lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội và cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng của 75 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.