xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với huyện Châu Thành A tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách cai nghiện ma túy năm 2020

Ngày 18-08-2020

Thực hiện Kế hoạch số 665/BCĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020; Kế hoạch số 391/KH-PLĐTBXH ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành A về việc tổ chức tuyên truyền về chính sách cai nghiện ma túy đối với người nghiện ma túy và gia đình có người nghiện ma túy năm 2020. Ngày 14/8/2020 tại Hội trường UBND thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chính sách cai nghiện ma túy đối với người nghiện và gia đình có người nghiện ma túy trên địa bàn thị trấn Bảy Ngàn.