xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022

Ngày 20-06-2022

Ngày 20/6/2022, S Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Hậu Giang tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022, Đoàn kiểm tra do đồng chí Đại tá Nguyễn Hoàng Lợi, Trưởng phòng An ninh bảo vệ chính trị nội bộ, Công an tỉnh làm Phó Trưởng đoàn. Về phía Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Minh Thương, Phó Giám đốc Sở, cùng bộ phận chuyên môn được giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan.