xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan

Ngày 20-05-2021

 Ngày 19/5/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang về công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị.   

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự cuộc họp, có đồng chí Võ Thị Mỹ Trang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở và Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang; về phía Sở Thông tin và Truyền thông có đồng chí Lã Hoàng Trung - Giám đốc Sở, các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng; phòng Công nghệ thông tin; phòng Bưu chính - Viễn thông và Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Lao động, người có công và xã hội, nhất là việc triển khai mở rộng liên thông thủ tục hành chính 3 cấp đến tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (Năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai thí điểm thực hiện liên thông thủ tục hành chính 3 cấp trên địa bàn huyện Châu Thành A và thành phố Vị Thanh), triển khai thực hiện chuyển đổi số của Ngành, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị một số nội dung trong công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới cần có sự hỗ trợ của Sở Thông tin và Truyền thông, như: Tình trạng thiếu trang thiết bị máy vi tính, máy Scan cho cấp huyện, cấp xã để phục vụ tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên thông 03 cấp tại địa phương; hỗ trợ xây dựng quy trình liên thông 03 cấp và tập huấn cho địa phương; hướng dẫn quy trình, nội dung thực hiện chuyển đổi số của Ngành và triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích.

Đồng chí Lã Hoàng Trung - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi làm việc

Qua nội dung trao đổi của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng chí Lã Hoàng Trung - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá cao công tác ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị trong thời gian qua, riêng những khó khăn, vướng mắc của đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ đồng hành và hỗ trợ thực hiện: Sớm triển khai gói trang thiết bị theo Đề án chính quyền điện tử của tỉnh; có ý kiến với đơn vị triển khai phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh thiết lập quy trình liên thông 03 cấp và hỗ trợ các nội dung cần thiết phục vụ cho công tác tập huấn và triển khai áp dụng; hỗ trợ về mặt chuyên môn trong triển khai phần mềm chuyển đổi số của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn cách thức, quy trình triển khai dịch vụ bưu chính công ích cho đơn vị.