xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang họp bàn phân bổ chỉ tiêu kế hoạch lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội năm 2022

Ngày 25-11-2021

Chiều ngày 23/11/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang họp bàn phân bổ chỉ tiêu kế hoạch lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội năm 2022 cho các huyện, thị xã, thành phố. Tham dự cuộc họp có bà Võ Thị Mỹ Trang, Giám đốc Sở; cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.