xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang tổ chức Chào cờ đầu tháng 8/2022

Ngày 02-08-2022

Ngày 01/8/2022, S Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Hậu Giang tổ chức Chào cờ đầu tháng 8/2022. Tham dự Chào cờ bà Võ Thị Mỹ Trang, Giám đốc Sở; ông Nguyễn Minh Thương, Phó Giám đốc Sở, cùng toàn thể công chức, người lao động Khối Văn phòng Sở và Phó Trưởng ban Ban Quản trang.