xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang tổ chức họp sơ kết công tác Lao động, người có công và xã hội tháng 11, triển khai phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2021

Ngày 12-11-2021

Chiều ngày 11/11/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức họp sơ kết công tác Lao động, người có công và xã hội tháng11, triển khai phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2021. Tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Thị Mỹ Trang, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc: Hồng Xuân Bình, Võ Phú Cườngcác đại biểu là Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.