xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang tổ chức họp mặt chia tay đồng chí Ngô Triều Phương về nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định

Ngày 02-12-2020

Thực hiện Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Ngô Triều Phương, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Chiều ngày 27/11/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức họp mặt chia tay đồng chí Ngô Triều Phương về nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.