xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang tổ chức họp sơ kết công tác Lao động, người có công và xã hội 10 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020.

Ngày 26-10-2020

Chiều ngày 23/10/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức họp sơ kết công tác Lao động, người có công và xã hội 10 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020. Tham dự cuộc họp có đồng chí Hồ Thu Ánh, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc: Võ Phú Cường, Ngô Triều Phương và hơn 20 đại biểu là Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

Description: C:\Users\maihongthoa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSC_3142.jpg

Đồng chí Hồ Thu Ánh - Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Cuộc họp đã dành phần lớn thời gian để nghe phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, cũng như phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm hiện tại, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; toàn Ngành cũng đã rất nỗ lực, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 840/KH-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đột xuất mà Ngành đã tham mưu, triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng đến đời sống của các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo. Bên cạnh đó, một số hoạt động của Ngành không thể triển khai theo kế hoạch đề ra, nhất là công tác hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thu Ánh, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn lại trong năm 2020, đặc biệt là công tác giải ngân các nguồn kinh phí thụ hưởng đảm bảo đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các phòng, đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở để được chỉ đạo, thực hiện kịp thời theo quy định./.

Mai Hồng Thoa


Đang online: 1
Hôm nay: 1371
Đã truy cập: 385815
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.