xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang tổ chức họp trực tuyến sơ kết công tác Lao động, người có công và xã hội quý III năm 2021

Ngày 12-09-2021

  Chiều ngày 09/9/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang tổ chức họp sơ kết công tác Lao động, người có công và xã hội quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021 bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm zoom meetings. Tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Thị Mỹ Trang, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc: Hồng Xuân Bình, Võ Phú Cường và các đại biểu là Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.