xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang tổ chức họp với Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020

Ngày 19-08-2020

Chiều ngày 18/8/2020, Ban Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm việc với lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020. Tham dự cuộc họp có đồng chí Hồ Thu Ánh, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc Sở và hơn 20 đại biểu là Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, Ban Giám đốc đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Description: C:\Users\maihongthoa\Desktop\tin bài 2 thông tin\THÁNG 6\họp.jpg

Đồng chí Hồ Thu Ánh - Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

          Cuộc họp đã dành phần lớn thời gian để nghe các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, cũng như tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí được giao. Đến thời điểm hiện tại, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành do UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao đều đạt trên 80% (riêng đối với chỉ tiêu Giảm tỷ lệ hộ nghèo sẽ thực hiện điều tra, rà soát trong quý IV/2020); toàn Ngành cũng đã rất nỗ lực, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 840/KH-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đột xuất mà Ngành đã tham mưu, triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định.

 Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nên một số hoạt động của Ngành không thể triển khai theo kế hoạch đề ra, nhất là công tác hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Lao động, người có công và xã hội,... đã phần nào làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thu Ánh, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt chú trọng nhiệm vụ giải ngân các nguồn kinh phí thụ hưởng trong năm 2020. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các phòng, đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở để được chỉ đạo, thực hiện kịp thời theo quy định./.

Mai Hồng Thoa


Đang online: 1
Hôm nay: 719
Đã truy cập: 60520
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.