xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang tổ chức trao Quyết định về công tác cán bộ, kết hợp làm việc với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc về thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Ngày 07-10-2021

Sáng ngày 06/10/2021, Ban Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang tổ chức trao Quyết định về công tác cán bộ, kết hợp làm việc với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở về thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Thị Mỹ Trang, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc: Hồng Xuân Bình, Võ Phú Cường và các đại biểu là Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở.