xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn phần mềm Quản lý văn bản mới của tỉnh cho công chức, viên chức đơn vị

Ngày 21-08-2020

Để chuẩn bị triển khai vận hành phần mềm Quản lý văn bản mới của tỉnh vào ngày 24/8/2020, sáng ngày 20/8/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức buổi tập huấn phần mềm Quản lý văn bản mới cho công chức, viên chức đơn vị

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, công chức, viên chức đơn vị đã được chuyên viên phụ trách Công nghệ thông tin Sở trực tiếp hướng dẫn gửi, nhận văn bản trên phần mềm Quản lý văn bản mới; cung cấp, hướng dẫn những kiến thức và các thao tác đăng nhập hệ thống phần mềm, cách quản lý văn bản, quản lý công việc và xử lý công việc trên phần mềm.

Việc triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản góp phần nâng cao hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, tạo lập môi trường giao tiếp điện tử, giảm thiểu thời gian xử lý văn bản, giấy tờ, giúp lưu trữ hồ sơ văn bản một cách khoa học và có trình tự, dễ dàng tìm kiếm, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu suất công việc. Qua buổi tập huấn, công chức, viên chức đơn vị đã nhanh chóng tiếp cận được các chức năng cơ bản phần mềm Quản lý văn bản mới và sẽ từng bước ứng dụng vào quản lý và điều hành nhiệm vụ của cơ quan trong thời gian tới./.

Đồng Văn Mun