xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Họp xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở năm 2020

Ngày 27-11-2020

Để ghi nhận những giải pháp trong công tác áp dụng có hiệu quả năm 2020, ngày 24/11/2020 bà Hồ Thu Ánh - Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức họp thành viên Hội đồng xét duyệt sáng kiến năm 2020 cho công chức, viên chức thuộc Sở.

 

Quang cảnh cuộc họp

Năm 2020, có 38 sáng kiến của công chức, viên chức tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đề nghị trình Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở xét duyệt với 51 cá nhân (trong đó có 06 sáng kiến là nhóm tác giả).

Nhìn chung, các sáng kiến đề nghị năm 2020 được các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc xem xét, đánh giá trước khi trình lên Hội đồng sáng kiến của Sở, do đó chất lượng sáng kiến đạt cao hơn năm 2019. Phần lớn sáng kiến thể hiện rõ nội dung giải pháp, tính mới, tính sáng tạo và đặc biệt thể hiện được hiệu quả sáng kiến mang lại. Với những giải pháp đã áp dụng, giúp cho cơ quan, đơn vị rút ngắn thời gian làm việc, công sức, chi phí,... góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Sở năm 2020.

Với tinh thần làm việc khách quan, công tâm Hội đồng sáng kiến đã thảo luận, phân tích, cho ý kiến từng sáng kiến về tính mới; tính sáng tạo; tính hiệu quả… Kết quả có 38/38 sáng kiến có trên 2/3 thành viên Hội đồng thống nhất thông qua, đây cũng là cơ sở để xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho cá nhân năm 2020./.

ơ Đồng Văn Mun


Đang online: 1
Hôm nay: 824
Đã truy cập: 57572
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.